Havfsizlik
Qoida buzarlik - Sayda forum, chat va boshqa bo`limlardida qoida buzarlik qilayotganini ko`rsangiz Administratsiyaga murojat qilishingizni so`raymiz. Hammadan madaniyatliy foydalanuvchi ekanligimizni isbotlaylik.

Spam - Status, forum va shaxsiy xabarda yozilgan xabarlardan bexayo, reklama va manosiz xabarlar ketmaketligini ko`rsangiz xabar tagida spam belgisini bosib jo`natishingizni so`raymiz. Inson tartibi bizni husnimiz.

Reklama - Kimda kim boshqa saytlarni reklama qilib yurgan bo`lsa, chat va kamentariyaarda reklama targ`ib qilib yurgan bo`lsa uning xabariga spam jo`natib, Administratsiyaga murojat qilishingizni so`raymiz. Insonmiz brovni mehnati qadriga yetaylik.

Orqaga qaytish